Orestaden 1 : Orestad Ferring 2 : Orestad Metroen 1 : Orestaden
Orestaden 3 : Oerestaden Orestaden 4 : Orestad Orestaden 5 : Orestad
Orestaden 2 : Oerestaden Boligslangen 1 : Orestaden Ferring : Oerestaden
VM Huset 1 : Oerestaden Hotel Cabin Metro : Laerke_3 Hotel Cabinn Metro  Hotel Cabinn Metro : Orestaden
Hotel Cabinn Metro  Hotel Cabinn Metro : Orestaden VM-Bjerget : Laerke_3 Ørestad Plejecenter 1
Ørestad Plejecenter 2 Ørestad Plejecenter 4 Ørestad Plejecenter 3
8-tallet 8-tallet 2 Parkeringshus Ørestad Syd
Parkeringshus Ørestad Syd 2